Els nostres serveis

Assessorament per l’adquisició d’obres d’art

Assessorem inversors, col·leccionistes, associacions de col·leccionistes, fons d’inversió, crowdfunding, etc.

Ens adaptem a les necessitats de cada tipus de client.

Expertitzacions

Realitzem un estudi minuciós de l’obra, incloent-hi anàlisis químics i emetem un informe detallat de l’obra amb la finalitat de donar credibilitat a la legitimitat de la seva procedència.

En cap moment aquest informe serà una certificació d’autenticitat ni un certificat d’autoria de l’obra.

Catalogació i inventari

Identifiquem i registrem el patrimoni que poseeix el nostre client, permetent portar una adequada assignació de les obres als espais on hagin d’estar destinades, en funció dels valors d’aquestes.

Realitzem un inventari físic de l’obra, en què es recopilen les principals dades d’aquesta i ho complementem amb un arxiu fotogràfic.

Conservació de patrimoni

Aquest servei està dirigit a inversors, empreses, col·leccionistes
i a tot aquell que posseeixi art.

Perquè els béns especials o patrimoni perdurin en el temps,
és imprescindible realizar una bona conservació d’aquests.

Amb el nostre assessorament ajudem als nostres clients a la preservació de l’obra incloent la inspecció periòdica d’aquests.

Taxacions

Servei dirigit tant a persones físiques i jurídiques com a les companyies d’assegurances.

Per a persones físiques i jurídiques es realitza la taxació dels seus objectes de valor, béns especials, etc., amb l’objetiu que desitgin els nostres clients.

Per companyies d’assegurances es realitza la taxació dels béns
especials que poseeixin els seus clients, per acreditar la preexistència.

Asseguradores

Els serveis que oferim a les assegurances són:

 

  • Intervenció en sinistres
  • Assessorament a perits
  • Revisió de valors