La nostra experiència

Participacions i actuacions a nivell internacional.

La nostra llarga experiència i trajectòria professional ens ha permès la intervenció en taxacions, valoracions, inventaris, sinistres, demèrit i depreciació, aplicació de percentatge de danys, així com la lluita contra l’espoli i el frau.

Som pioners en la introducció del sistema d’identificació d’obres d’art SGS-InArt a Scotland Yard, als Ministeris de l’Interior i Cultura Espanyols i Francesos i a les gestions de la identificació d’obres de Patrimoni del Vaticà.

Els nostres criteris han sigut aplicables a nivell internacional com als EUA, Alemanya, Itàlia i França. A nivell nacional podem destacar la nostra intervenció en judicis com experts de part, taxacions pel pagament d’impostos, catalogació i inventari per col·leccionistes i artistes, reconstrucció i restauració d’una església, investigacions en robatoris d’obres d’art, treballs realitzats per les principals companyies d’assegurances, certificat de qualitat per facsímil d’editorials.